Prírodné vedy
Ukončené projekty
2016-2019
2016-2019
Hyperurikémia a jej tajomstvo
Angelika Púzserová, Matúš Mlynár et al.
Miesto realizácie: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum Experimentálnej Medicíny, Slovenská akadémia vied a Lekárska fakulta UK v Bratislave
2017 - 2018
2017 - 2018
Vplyv expozície chemickým látkam v pracovnom prostredí pacienta ako rizikový faktor vzniku malígnych a benígnych nádorov kože
Matúš Mlynár, Ivo Zálešák, Jakub Chylo
Miesto realizácie: Národný onkologický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
© 2020 E-esearch mladí za vedu, o.z.

Všetky práva vyhradené.
Powered by Háger Service


Made on
Tilda