Základné informácie

Dátum vzniku: 14.11.2019

IČO: 52792625

Adresa občianskeho združenia

Šášovská 3017/12

85106 Bratislava-Petržalka

Slovenská republika

Číslo účtu

SK13 0900 0000 0051 7097 0053
© 2020 E-esearch mladí za vedu, o.z.

Všetky práva vyhradené.
Powered by Háger Service


Made on
Tilda