Matúš Mlynár

O mne
Matúš má 19 rokov a je predsedom občianskeho združenia E-Search mladí za vedu. Medzi jeho záujmy patrí biológia a biomedicína, okrem toho sa však zaujíma aj o ľudské práva a spoločnosť celkovo. Verí v interdisciplinárny prístup k problémom v spoločnosti a to je aj jeden z dôvodov prečo patrí k zakladateľom tohto občianskeho združenia.
Krok vpred s Matúšom Mlynárom
Dňa 8.2.2020 bol s členom občianskeho združenia E-Search zverejnený rozhovor v podcastovej relácii Krok vpred. V tomto rozhovore sa dozviete:
– ako sa dostal k výskumu
– ako vníma štúdium na strednej škole
– aké sú ciele a idea občianskeho združenia E-Search mladí za vedu
Moje úspechy
2018 
3. miesto v súťaži mladých onkológov (kat. Stredoškolák)
2018 
Finalista olympiády ľudských práv
2019 
Čestné uznanie predsedom Bratislavského samosprávneho kraja
2019 
Čestné uznanie primátorom mesta Bratislava
2019 
Účastník medzinárodnej konferencie Expo-Sciences International (ESI) v Abu Dhabi
Projekty
2017 Expozícia chemickým látkam v prostredí pacienta ako rizikový faktor vzniku malígnych a benígnych nádorov
(ISBN:978-80-971621-2-2)
2018 Mikrobiologická analýza prostredia školy alias čistota pol života a špina celý
2018 In vitro effect of uric acid on endothelial function of aged Wistar-Kyoto rats
2018 In vitro effect of uric acid on endothelial function of aged rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases 09/2018 
(ISBN 978-80-89991-01-3)
2019 Mango verzus rakovina
Kontaktuj ma:
Matúš Mlynár
E-mail: mlynar@esearch.sk
© 2020 E-esearch mladí za vedu, o.z.

Všetky práva vyhradené.
Powered by Háger Service


Made on
Tilda