E-search články

Nádych smrti

V dnešnej dobe zdravého životného štýlu sa čoraz
častejšie stretávame i so zdravšími variantami nezdravých vecí.
E- cigarety, iQOS či iné "paličky života" ako náhrada
jednoduchých cigariet sa stále viac dostávajú do popredia.
Avšak ako to bolo u bežných cigariet, tak aj u týchto výrobkov zisťujeme ich škodlivosť neskôr. Teda keď je pre niektorých už neskoro.
Záhadné ochorenie pľúc ktoré sa šíri USA má na svedomí už
jednu obeť, no pacienti stále pribúdajú, o čo sa teda jedná?
Aktuálne je evidovaných viac než 190 pacientov s nešpecifickým závažným pľúcnym ochorením, hľadanie príčin tohto stavu doviedlo medicínskych pracovníkov k jednému spoločnému menovateľu u všetkých postihnutých- každý jeden z nich praktikoval nejakú formu „vapingu“. Teda inhalovania pár produkovaných vaporizérom zabudovaným v e- cigarete. Ďalším významným faktom je, že postihnutie sa objavuje vo väčšine prípadov u mladých dospelých a teenagerov.
Aké sú symptómy tohto ochorenia?
Symptómy sú individuálne, avšak u každého jedinca sa
jedná o prítomnosť týchto troch symptómov:
  • Kašeľ
  • Skrátené dýchanie
  • Únava až extrémne vyčerpanie
U pacientov sa postupne začínajú vyvíjať stavy, kedy je
nutné zahájiť umelú pľúcnu ventiláciu, pretože už nie sú schopní samostatného
dýchania. U časti pacientov bolo v anamnéze uvedené prijímanie THC
inhalačne.
Sú E-cigarety bezpečné?
E- cigarety sú „zdravší“ variant klasických cigariet, avšak
i napriek tomu obsahujú látky ktoré môžu spôsobiť poškodenie/ zhoršenie
stavu pľúc.
Vplyv „vapingu“ na pľúca možno badať hneď v niekoľkých
oblastiach.
Pľúca sú postupne náchylnejšie na bakteriálne infekcie, nastáva zhoršenie
funkcie alveolárnych makrofágov (bunky
zbavujúce naše pľúca zanesených nečistôt), dochádza k poškodeniu kmeňových
buniek v mozgu následkom expozície nikotínu v e-cigarete, čo
spôsobuje poškodenie (ruptúru) mitochondrií kmeňovej bunky.
V prípade že mitochondrie sú poškodené.
Bunka zomiera a bez prítomnosti kmeňových buniek v mozgu už nebude možná ich diferenciácia čím mozog prichádza o špecializované neuróny.
Tento jav môže viesť k urýchlenému rozvoju neurodegeneratívnych ochorení.
U „vaperov“ je tiež znížená funkcia tvorby NO (oxidu dusnatého) v krvi.
Táto molekula je zodpovedná za relaxáciu ciev a teda i zníženie
krvného tlaku.
E- cigarety ďalej obsahujú: olovo, nikel a iné toxické
kovy, ktoré sa bežne vyskytujú v aerosóloch vdychovanými „vapermi“.
V štúdii, kde bolo kontrolovaných 56 e-cigariet došlo k jasným záverom, že
v pare uvoľnenej z prístroja sa prezentujú potenciálne nebezpečné
dávky olova, chrómu a niklu. Chronická expozícia týmto látkam vedie
k poškodeniu pľúc, pečene, imunitného systému a s pričítaním ostatných
účinkov ako je napríklad zníženie hladín NO v krvi je jasné že poškodený
môže byť aj kardiovaskulárny trakt.
IQOS
iQOS a tvrdenia o ich menšej škodlivosti pre zdravie
človeka a jeho okolia nie sú oficiálne uznané za pravdivé. Pri iQOS možno nájsť
znížené množstvo niektorých toxických látok uvoľnených pri bežných cigaretách,
avšak na druhej strane pri analýzach bolo zistené zvýšenie koncentrácie iných
toxických látok, ktoré sa v klasických cigaretách nenachádzali, prípadne sa
nachádzali v signifikantne menšom množstve. Preto benefity iQOS možno označiť
za rozporuplné.
Viac v publikácii:
Glanz, SA Heated tobacco products: the example of iQOS
Zdroje:
Transcript of August 23, 2019, Telebriefing on Severe Pulmonary Disease
Associated with Use of E-cigarettes (online: https://www.cdc.gov/media/releases/2019/t0823-telebriefing-severe-pulmonary-disease-e-cigarettes.html)
Joint statement from Acting FDA Commissioner Ned Sharpless,
M.D., and CDC Director Robert R. Redfield, M.D.
 Statement on federal and state
collaboration to investigate respiratory illnesses reported after use of
e-cigarette products (online: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-federal-and-state-collaboration-investigate-respiratory-illnesses-reported-after-use-e?utm_campaign=08302019_Statement_FDA%2C%20CDC%20investigate%20lung%20illnesses%20reported%20after%20e-cigarette%20use&utm_medium=email&utm_source=Eloqua)
Prírodné vedy
Made on
Tilda