E-search články

Vakcína na COVID-19, pomôže nám "veteránka"?

Vývoj vakcíny je zdĺhavý proces, ktorý môže zabrať istý čas. Napriek tomu, že mnohé vedecké pracoviská sa usilujú o vývoj novej vakcíny proti COVID-19, čas, ktorý zaberie jej sprístupnenie môže predstavovať až 18 mesiacov a viac. (1)
Viac o problematike vývoja nových liekov sa môžete dočítať tu.
Na konci článku nájdete dve videá, prvé z nich je animácia bielej krvinky- tzv. makrofágu ako uvoľňuje signálne molekuly a privoláva na pomoc ďalšie makrofágy. Druhé video demonštruje funkciu interleukínu 1, je to tiež video len na ukážku a vysvetlenie, jeho náročnosť na pochopenie je adekvátna študentovi SŠ.

Stará vakcína ako "nová" nadej

Tuberkulóza je ochorenie spôsobené patogénnou baktériou Mycobacterium tuberculosis. Toto ochorenie trápilo hlavne našich predkov, avšak z globálneho hľadiska toto ochorenie stále nie je úplne eradikované. V roku 2018 podľa WHO ochorelo na tuberkulózu niečo okolo 10 miliónov ľudí. Preto eradikácia tuberkulózy patrí medzi hlavné priority WHO do roku 2030. Ako môžeme vidieť na grafe nižšie, Slovensku nezaznamenáva enormný výskyt tuberkulózy, preto sa už upustilo od vakcinácie proti tomuto ochoreniu. 
Tuberkulóza sa dnes vyskytuje hlavne v oblastiach Juhovýchodnej Ázie (44% prípadov), Afriky (24% prípadov) a v Západnom Pacifiku (18% prípadov). (2)
Podľa štúdie zverejnenej začiatkom tohto mesiaca, je zjavná korelácia medzi výskytom a priebehom ochorenia COVID-19 a očkovaním vakcínou BCG (Bacillus Calmette-Guerin), ktorá sa používa proti tuberkulóze. (3)

Korelácia medzi COVID-19 a BCG

Možný mechanizmus účinku

V krajinách kde je povinné očkovanie proti tuberkulóze a používa sa BCG vakcína je zaznamenaná nižšia mortalita v porovnaní s ostatnými krajinami. Japonsko má veľmi striktnú vakcinačnú politiku a napriek vyššiemu počtu nakazených a voľnejším opatreniam zaznamenali nižší počet úmrtí a celkovo aj ľahší priebeh.
V prípade, že sa nejedná o koreláciu bez kauzality, by za daným stavom mohla stáť schopnosť vakcíny senzibilizovať imunitný systém. Ten sa tak stáva vnímavejším a má silnejšiu odpoveď na COVID-19. Každopádne, viacero vakcín sa preukázalo byť účinných v stimulovaní nešpecifických imunitných mechanizmov, pričom BCG vakcína dokázateľne zvyšuje hladiny prozápalových cytokínov (pozn. bunkových signálnych molekúl/ látky produkované bunkami), prednostne IL-1B, ktorý zohráva esenciálnu úlohu pri odpovedi imunitného systému na vírus. (4)

Animácia zobrazujúca uvoľnenie cytokínov a reakciu makrofágov na ne (náročnosť- II. stupeň ZŠ)


Úloha interleukínu IL-1 (náročnosť- stredná škola)


Poznámka:
Vzhľadom k tomu, že štúdia, ktorá je hlavným zdrojom tohto článku je čisto teoretická a nejedná sa o žiadny klinický resp. praktický výskum, môžeme sa len nazdávať, aký mechanizmus by mohol stáť za touto koreláciou. Korelácia neznamená kauzalitu, preto je nutné si uvedomiť, že tento článok informuje o novom objave, ktorý bude zrejme stáť za ďalšou sériou skúmania a overovania jeho relevancie. Napriek tomu, už ale niektoré krajiny implementovali vakcináciu BCG vakcínou pre zdravotníkov v prvej línii. Na modeli podobnom BCG vakcíne je založená Nemecká vakcína VPM1002.
Viac o VPM1002 sa dozviete tu.

Zdroje:

(1) Broto, A. (20. Marec 2020). WHO expert: Finding and distributing COVID-19 vaccine in 18 months would be ‘historic’. Dostupné na Internete: Euractiv: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/interview/who-expert-finding-and-distributing-covid-19-vaccine-in-18-months-would-be-historic/
(2) World Health Organization. (24. Marec 2020). World Health Organization. Dostupné na Internete: Tuberculosis: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
(3) Tarancón R, D.-A. J. (4. April 2020). New live attenuated tuberculosis vaccine MTBVAC induces trained immunity and confers protection against experimental lethal pneumonia. PLoS Pathog. doi: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008404
(4) Jonathan R. Erlich, E. E. (Máj 2020). Targeting Evolutionary Conserved Oxidative Stress and Immunometabolic Pathways for the Treatment of Respiratory Infectious Diseases. Antioxidants & Redox Signaling. doi:http://doi.org/10.1089/ars.2020.8028
Prírodné vedy
Made on
Tilda