E-search články

Na hrane politiky a biológie: Konzervatívny či liberál, biológ to vie

Úvod:
V tomto článku sa dozviete aké sú výsledky štúdií, ktoré sa snažili zistiť ako naša politická orientácia ovplyvňuje biologické aspekty fungovania organizmu a naopak.
Pre nikoho z nás nie je novinkou, že každý človek je jedinečný a aj najpodrobnejšie systémy určené na špecifikovanie ľudskej osobnosti nefungujú úplne spoľahlivo. Otázkou ale je, čo ovplyvňuje našu politickú orientáciu? Sú to názory z domu, naučené hodnoty, osobnosť a výchova alebo a sociológia? Môžu byť za naše názory či správanie zodpovedné gény?
Pri formovaní názoru a politickej orientácie sú jasne rozhodujúce vonkajšie vplyvy, ale čo ak o tom rozhodujú aj naše gény, či dokonca fungovanie mozgu?

Pokiaľ očakávate jednoznačnú odpoveď, tak Vás sklamem, jedná sa totiž o súhru viacerých faktorov, medzi ktorými sa ale skrýva aj ten biologický, čo prináša novú možnosť hľadania odpovedí na otázky, ktoré doteraz mnohí považovali za striktne sociologické a psychologické.

Človek a spoločnosť:
Volebné právo aj pre mladých vo veku 15 rokov, registrované partnerstvá, interupcie, migračná politika, ale aj dekriminalizácia ľahkých drog.
Pri odpovedaní na tieto otázky je nutné vychádzať z viacerých perspektív daného problému. Diskusia o hodnotách je častokrát veľmi náročná, pričom argumentácia je založená zvyčajne na základe ideológie, ktorú človek vyznáva (napríklad náboženstvo, či politická orientácia), sociologických, politologických a právnych aspektoch, resp. presvedčení.
K biológii sa však dostaneme málokedy, pričom práve táto veda poskytuje istý kompromis vo vnímaní konfliktu hodnôt a rozhodovaní o právach.
Narozdiel od vierovyznania, či politickej orientácie, ktoré sa líšia od človeka k človeku, sme všetci ľudia, chtiac nechtiac podliehajúci zákonom prírody, ktoré nás ovplyvňujú viac než by sme čakali.

Korelácia medzi štruktúrou mozgu a ;politickou orientáciou:
Zaradíte sa medzi ľudí s liberálnym alebo konzervatívnym názorom?
V roku 2011 bola publikovaná štúdia od vedca Ryota Kanai, v ktorej sa spolu s výskumným tímom zameriaval na variabilitu mozgových štruktúr v ;závislosti od ideologickej orientácie jedinca, zisťovanej na základe dotazníka, pričom hodnotená bola škála od liberálneho pohľadu až ku konzervatívnemu, s piatimi medzistupňami.
Výsledkom štúdie bola korelácia medzi štrukturálnou aktivitou istých častí mozgu a politickou orientáciou.

Konkrétne v dvoch miestach:
Liberáli: Vyššia aktivita v oblasti Cortex cingularis anterior v porovnaní s konzervatívnym voličom
Konzervatívci: Vyššia aktivita v oblasti Corpus amygdaloideum v porovnaní s liberálnym voličom(Kanai, Feilden, Firth, & Rees, 2011), (Lenka Tomášová, 2012)
Čo to znamená?
Pojem vyššia aktivita istej oblasti je nám všetkým jasný, preto funkcie daných oblastí budem demonštrovať v nasledujúcej tabuľke:
(Kanai, Feilden, Firth, & Rees, 2011), (Lenka Tomášová, 2012)
Vedie nás strach?
Štúdia Dr. Paula R. Naila a Ian McGregora ukázala koreláciu medzi politickou náladou v spoločnosti a taktiež politickou orientáciou jednotlivca a vnímaním udalostí, ktoré sa odohrali 9.11.2001. Táto štúdia objavila signifikantne vyššie konzervatívne ladenie respondenta s relevanciou k udalostiam septembra roku 2001.
Zvýšená hladina strachu z teroru viedla k vyššej konzervatívnej politickej orientácii jedinca. Ako je v tejto práci zvýraznené, Republikánska strana v USA (vnímaná ako konzervatívna), zvyšuje investície do zbrojárskeho priemyslu.
(Nail, 2009)
Product – Genetrace

Vplyv genetiky na politickú orientáciu, je to extrém?
Uhol pohľadu je dôležitý, pokiaľ očakávate existenciu špecifického génu, ktorý bude kódovať Vaše proteíny do tvaru atómového hríbika alebo srdiečka, či bielej holubice, tak ste žiaľ na omyle.
Existuje však štúdia, ktorá sa zaoberala genetickou predispozíciou ľudí vyhľadávať nové kontakty, avšak len v prípade, že poskytujú dostatočnú názorovú pestrosť byť liberálnymi. V tejto štúdii bola hodnotená súvislosť medzi génom DRD4-7R, ktorý zodpovedá za tvorbu receptorov, podráždených odmeňovacím systémom pri tvorbe nových priateľstiev (viac o odmeňovaní a dopamíne sa dozviete tu). Prítomnosť DRD4-7R bola signifikantne asociovaná s liberálnou politickou orientáciou mladistvých účastníkov štúdie, zatiaľ čo absencia tohto variantu zodpovedala nulovým liberálnym postojom. Táto štúdia sa teda stala ďalším pilierom pre ďalší výskum toho, že nie len výchova ale aj dedičnosť môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo vývoji jedinca.
(Settle JE, 2010)
Záver:
Podľa výsledkov týchto štúdií, je teda možné určiť vplyv endogénnych faktorov na politickú orientáciu jedinca. Zo záverov väčšiny štúdií možno vyvodiť, že existujúce stereotypné vyobrazenia liberálov a konzervatívne orientovaných voličov sú do istej miery podložitelné ich správaním, ktoré si dovolím označiť za „im vlastné“, biologicky odôvodniteľné.
Teda viac emotívne a priateľské správanie možno očakávať od liberála, zatiaľ čo väčší podiel nedôvery (prípadne nevraživosti) je možné čakať od človeka s konzervatívnym naladením, keďže má jednoznačne vyššiu náchylnosť k strachu (boj vs. útek) v porovnaní s človekom s liberálnym videním sveta.
Istá časť spoločnosti teda môže byť náchylnejšia k manipulácii prostredníctvom strachu, zatiaľ čo druhá môže javiť podobnú slabinu skrz emócie ako je súcit či súdržnosť.
Poznámka:
Pojmom zákony prírody sa nehlásim ku ničomu spojenému s "Gaia fallacy".
Myslím tým fungovanie ľudského organizmu, hlavne schopnosť prispôsobiť sa aktuálne podmienky (dlhodobý stres ) a pod.
Bibliografia:
Kanai, R., Feilden, T., Firth, C., & Rees, G. (2011). Political orientations are correlated with brain structure in young adults. Current biology, s. 677-680. doi:10.1016/j.cub.2011.03.017
Lenka Tomášová, e. a. (2012). Úloha amygdaly pri psychických ochoreniach. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, s. 26-30. Dostupné na Internete: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRp8T55MnpAhWRGuwKHTONCbYQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.psychiatria-casopis.sk%2Ffiles%2Fpsychiatria%2F3-4-2012%2Fppp3-2012-cla5.pdf&usg=AOvVaw32KJ1JNhvOk2uVPVBMqayi
Nail, P. M. (2009). Conservative Shift among Liberals and Conservatives Following 9/11/01. Soc Just Res, s. 231–240. doi:https://doi.org/10.1007/s11211-009-0098-z
Settle JE, D. C. (2010). Friendships Moderate an Association Between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology. J Polit., s. 1189‐1198. :doi:10.1017/S0022381610000617
Spoločenské vedy Prírodné vedy
Made on
Tilda