E-search články

Jedenie pol života, pijatika celý

Jedenie pol života a "chlast" celý

Alkohol.
Dnes môžeme na rôznych internetových stránkach nájsť štatistiku o tom koľko ktorý národ vypije alkoholu, ako je to ale na Slovensku?
O tom hovorí štúdia publikovaná tento rok, na to, aké sú jej závery sa postupne pozrieme v tomto článku.
Zdroj: Litomerický deník
Základom každého výskumu či prieskumu je výber cieľovej skupiny, v našom prípade sú to všetci občania SR starší ako 15 rokov. Za alkoholický nápoj sa v tomto prípade považuje pivo, víno, spiritus a iné, bližšie neurčené špeciality s obsahom etanolu (CH₃-CH₂-OH).
Z údajov z roku 1990 vieme, že na Slovensku ročne pripadol objem skonzumovaného čistého alkoholu na občana na 14 litrov. V porovnaní s krajinami Európskej Únie (Nórsko a Švajčiarsko nevynímajúc) sme dosiahli nadpriemerné výsledky, teda o 1 liter viac ako priemer ostatných krajín. 1 liter sa možné nezdá veľa, avšak skúste vypiť 1 liter 85% alkoholu- teda Spiritus concentratus, potom možno názor zmeníte, otázne však je v akom skupenstve budete, a či vôbec budete.
V horizonte ďalších rokov trend konzumácie alkoholu narastal, zlom nastal až na prelome rokov 2001 až 2002 kedy sa nám dokonca podarilo klesnúť pod priemernú hodnotu skonzomovaného alkoholu v členských štátoch EÚ. Vtedajšie údaje hovoria o tom že u nás na jednu osobu pripadlo približne 11 litrov čistého alkoholu a v Európe to bolo 13 litrov.
Ako je však tomu dnes?
To je ešte relatívne skoro povedať, posledné údaje máme totiž z roku 2016. Tieto čísla však hovoria o tom že sme v pití celkom priemerní, teda okolo 11 litrov per capita, čo je aj priemer ostatných krajín.

Zdroj: WHO
Vo vekovej kategórii 15-19 sme na tom o v skupine dievčat lepšie- priemer krajín EÚ je 3,4 litra/p.c. zatiaľ čo u nás to vychádza 3,1 litra na jedno dievča ročne.
Chlapci však opäť dosahujú mierne nadpriemerné výsledky v pití oproti ich európskych spoluobčanom. V ich prípade je to 17,5 litra na hlavu a u nás 17,7 litra na dorastenca vo veku 15-19 rokov.

Zdroj: WHO
Pokiaľ sa porovnáme s Českou republikou, tak sme na tom horšie, zásadný rozdiel je však v druhu alkoholického nápoja ktorý si zvolíme.
V ČR tvorí priemer všetkého skonzumovaného alkoholu z 53,3% pivo, zatiaľ čo u nás popredné priečky zaberá spiritus s podielom 41,9%, na porovnanie v ČR spiritus predstavuje 25% celkového množstva skonzumovaných alkoholických nápojov.
Zdroje:
Alcohol country Fact Sheet- Trends in alcohol consumption- Slovakia (WHO)
Alcohol country Fact Sheet- Trends in alcohol consumption- Czechia (WHO)
Spoločenské vedy
Made on
Tilda