Kto sme?

E-Search mladí za vedu je občianske združenie, ktoré sa venuje spájaniu študentov a študentiek stredných škôl, s vedcami a vedkyňami pôsocimi v oblasti ich záujmu. Našou motiváciou je vytvorenie komunity mladých ľudí, ktorí sa zajímajú o vedu a chcú sa venovať svojmu výskumu na maximálnej možnej úrovni už počas štúdia na strednej škole. Vytvárame tým vhodné podmienky na neformálne vzdelávanie, kde môžu odborníci a odborníčky odovzdávať svoje skúsenosti študentom a tak pozdvihnúť úroveň Slovenskej vedy v budúcnosti a zároveň aj pomôcť študentom a študentkám aby boli lepšie pripravení/é na vysokošklské štúdium.

O nás

V tejto sekcii sa dozviete viac o našich cieľoch a o dôvodoch prečo sme sa rozhodli založiť toto občianske združenie.

Členstvo a jeho výhody

Táto sekcia obsahuje stručné zhrnutie výhod, ktoré prináša členstvo v občianskom združení, prípadne spolupráca s ním, pre vedcov i študentov.

Blog

V našom blogu sú uverejňované články o prácach našich členov, či zaujímavých vedeckých publikáciách zo sveta. Okrem toho, nájdete v tejto sekcii aj rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.

Zakladajúci členovia

Matúš Mlynár

Matúš Mlynár

Štatutár a vedátor

Matúš je štaturár prípravného výboru o.z. E-Search mladí za vedu a venuje sa výskumu v prírodovednej oblasti, kde opakovane dosahuje úspechy.
E-mail: mlynar@esearch.sk

Viktor Racskó

Viktor Racskó

Koordinátor projektov za spoločenské vedy

Viktor má vášeň v práve a vedách s humanitným zameraním, venuje sa mnohým projektom v ktorých preukazuje svoje ambície uplatniť sa na v tejto oblasti. Okrem iného patrí k zakladateľom a pravidelným autorom novozaloženého média Čejndž.
E-mail: racsko@esearch.sk

Ivo Zálešák

Ivo Zálešák

Koordinátor projektov za prírodné vedy

Ivo je člen prípravného výboru a taktiež jeden zo zakladateľov o.z. Zaujíma sa o prírodné vedy, kde opakovane dosahuje úspechy a kontinuálne sa v tejto oblasti vzdeláva.
E-mail: zalesak@esearch.sk

Jakub Chylo

Jakub Chylo

Kontaktná osoba

Jakub má za primárnu úlohu prijímanie nových členov a popularizáciu tejto platformy. Okrem iného je spoluautorom niekoľkých vedeckých prác. Jeho oblasťou záujmu sú prírodné vedy.
E-mail: chylo@esearch.sk

Blog

Články o aktuálne prebiehajúcich výskumoch

Škola a jej baktérie

Ako prvák na strednej škole, som sa raz rozhodol, že pozriem na to, aké baktérie sa vyskytujú v tejto budove a v našom okolí. Okrem toho, ma zaujímalo aký vplyv má na tento školský “mikrobióm” Read more…

A predsa sa točí!

V dnešnej dobe záplavy informáciami a rôznymi hoax-mi mi nedá nenapísať tento článok.Už dlhšiu dobu sa na rôznych miestach (v škole, v médiách, od známych,…) stretávam pravidelne s podivným tvrdením že citrónová šťava, takže tekutina Read more…